Fandom

Kosova Wiki

Çmimi Presidencial për suksese në prodhim dhe në biznes

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Çmimi Presidencial për suksese në prodhim dhe në biznes është mirënjohje shtetërore e Kosovës që u jepet qytetarëve të Kosovës dhe të huaj që kanë suksese të larta në prodhim dhe në afarizëm.

Shprehja e mirënjohjes dhe nderimi i indivdëve me këtë çmim bëhet nga Presidenti i Kosovës. Të drejtën për të paraqitur propozim për dekorim para Presidentit të Kosovës e kanë:

  • Kryetari i Kuvendit,
  • Kryetari i Qeverisë,
  • Kryetari i Gjykatës Supreme dhe i Kolegjit Kushtetues,
  • Prokurori i Kosovës,
  • Ministri,
  • Shefi i Shtabit të Përgjithshëm,
  • Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë,
  • Kryetari i Kuvendit të Komunës,
  • Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës,
  • Rektori i Universitetit.


Të nderuaritEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.