Fandom

Kosova Wiki

Çmimi i Presidentit për Meritat e Ambientit

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Çmimi i Presidentit për Meritat e Ambientit është mirënjohje shtetërore e Kosovës që u jepet qytetarëve dhe institucioneve e ndërmarrjeve të Kosovës e të huaja që kontribuojnë në mbrojtjen, kultivimin dhe ruajtjen e ambientit.

Shprehja e mirënjohjes dhe nderimi me këtë çmim bëhet nga Presidenti i Kosovës. Të drejtën për të paraqitur propozim për dekorim para Presidentit të Kosovës e kanë:

  • Kryetari i Kuvendit,
  • Kryetari i Qeverisë,
  • Kryetari i Gjykatës Supreme dhe i Kolegjit Kushtetues,
  • Prokurori i Kosovës,
  • Ministri,
  • Shefi i Shtabit të Përgjithshëm,
  • Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë,
  • Kryetari i Kuvendit të Komunës,
  • Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës,
  • Rektori i Universitetit.


Të nderuaritEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.