FANDOM


100 Lekë është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vite të ndryshme.

Emetimet Edit

Ndër emetimet e njohura janë ato në vitin 1947, 1949 dhe 1964, 1968, 1976, 1991, 1993, 1994, 1996 dhe 1997.


Emetimi i vitit 1947 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1949 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1964 dhe 1976 Edit

right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1968 Edit

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1991 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimet e viteve 1993, 1994 dhe 1996 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1997 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.