Fandom

Kosova Wiki

100 Lekë

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

100 Lekë është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vite të ndryshme.

Emetimet Edit

Ndër emetimet e njohura janë ato në vitin 1947, 1949 dhe 1964, 1968, 1976, 1991, 1993, 1994, 1996 dhe 1997.


Emetimi i vitit 1947 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1949 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1964 dhe 1976 Edit

right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1968 Edit

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1991 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimet e viteve 1993, 1994 dhe 1996 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1997 Edit

right|300px right|300px

Përshkrimi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki