FANDOM


right|150px right|150px

100 Lekë është monedhë e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2000, me temë Teuta Mbretëresha Ilire.

Shiko dhe këtëEdit


Kategoria:monedhaKategoria:banka e Shqipërisë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.