FANDOM


1 Lek është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në disa vite të ndryshme.

Emetimet Edit

Monedha është emetuar disa here ku të njohura janë emetimet e vitit 1964, 1969, 1976, 1988, 1992.


Emetimi i vitit 1964 dhe 1976Edit

thumb|centre|300px|1 Lekë viti 1976 thumb|centre|300px|1 Lekë viti 1976

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1969 Edit

Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1988 Edit

thumb|centre|300px|1 Lek viti 1988


Përshkrimi Edit

Emetimi i vitit 1992 Edit

thumb|centre|300px|1 Lekë valuta viti 1992 thumb|centre|300px|1 Lekë valuta viti 1992

Përshkrimi Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.