FANDOM


thumb|300px|5 Qindarka të emetuara në vitin 1964. 5 Qindarka është monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë.

Emetimet Edit

Monedha është emetuar disa here ku të njohura janë emetimet e vitit 1964, 1969, 1988.

Përshkrimet e emetimeve Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.