FANDOM


AIDA - term, shkurtesë për çështje Marketingu me domethënje: Attention, Interes, Desire dhe Action (Vëmendje, Intersim, Dëshirë dhe Veprim).

Marketing skema AIDA është zhvilluar nga Lavidge dhe Steiner në vitin 1961, që në fakt paraqet një skemë se si të reklamohet dhe shitet puna e supozuar.


cs:AIDA de:AIDA-Modell en:AIDA (marketing) es:AIDA it:AIDA (marketing) ja:AIDMA lv:UIVR nl:AIDA-model pl:AIDA (marketing) ru:АИДА (маркетинг) sv:AIDA

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.