Fandom

Kosova Wiki

Abuzimi

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Abuzimi është akt, veprim apo shprehje që kalohet në masa, përdoret pa vend e pa qenë nevoja në krahasim me atë që është normale dhe e zakonshme. Me fjalë të tjera abuzimi nënkupton shpërdorim të të drejtave dhe lirive të tjetrit. Në një gjendje të të abuzuarit abuzuesi/ja është ai i cili vepron, kryen aktin apo shprehet keqë, kurse i/e abuzuari/a është ai/ajo mbi të cilin/ën bie veprimi, akti apo shprehja abuzuese.en:Abus

fr:Abus

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki