Fandom

Kosova Wiki

Agjensioni Kosovar i Antikorrupcionit

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Agjensioni Kosovar kundër korrupsionit është organ i pavarrur që mund të iniciojë hetime administrative të cilat kanë të bëjnë me masat disiplinore kundër shërbyesve civil. [1]


Ju njoftoj se inkasanti i KEK-ut ne Istog,Silver Imeraj,bënë keqperdorim te detyrës zyrtare. I njejti ne fshatin Muzhevinë disa familjeve nuk ua ka regjistruar orën dhe nga ta merr para. I njejti i ka mundesuar Vilson (Kolë)Kolaj, i ka mundesuar disa herë ta nderroj orën(njhesorin), edhe pse asnjeri njehesorë kurr nuk kanë qënë te regjistruar. Vilsoni, inkasantit i jep mitu.Prej pas luftes Vilson Kolaj, Ali Alimetaj kurrë nuk kanë paguar por vetem i kanë dhënë inkasantit. Nuk e kam te njohur pse KEK-u i mbyll sytë dhe lejon kesi persona te punojnë ne keso vende te punës kur e dinë se si shkojn punët.Keto gjeste e demtojnë rëndë vendin tonë ne pergjithsi.


Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki