FANDOM


Agjensioni Kosovar kundër korrupsionit është organ i pavarrur që mund të iniciojë hetime administrative të cilat kanë të bëjnë me masat disiplinore kundër shërbyesve civil. [1]


Ju njoftoj se inkasanti i KEK-ut ne Istog,Silver Imeraj,bënë keqperdorim te detyrës zyrtare. I njejti ne fshatin Muzhevinë disa familjeve nuk ua ka regjistruar orën dhe nga ta merr para. I njejti i ka mundesuar Vilson (Kolë)Kolaj, i ka mundesuar disa herë ta nderroj orën(njhesorin), edhe pse asnjeri njehesorë kurr nuk kanë qënë te regjistruar. Vilsoni, inkasantit i jep mitu.Prej pas luftes Vilson Kolaj, Ali Alimetaj kurrë nuk kanë paguar por vetem i kanë dhënë inkasantit. Nuk e kam te njohur pse KEK-u i mbyll sytë dhe lejon kesi persona te punojnë ne keso vende te punës kur e dinë se si shkojn punët.Keto gjeste e demtojnë rëndë vendin tonë ne pergjithsi.


Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.