Fandom

Kosova Wiki

Akt eksproprijimi

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Akt eksproprijimi do të thotë të gjitha aktet ose masat, ose një përmbledhje aktesh ose masash, të ndërmarra ose të mbështetura nga Kosova, nëse ndikimi direkt ose indirekt i tyre i’a heq investitorit të huaj, shoqёrisё së huaj investuese ose personit të huaj, të drejtën pronësore, kontrollin ose të drejtën e shfrytëzimit të asetit përkatës; me kusht që, termi “akt eksproprijimi” të mos zbatohet gjatë vendosjes së tatimeve dhe detyrimeve të përgjithshme në Kosovë.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org
Kategoria:Juridikë

Kategoria:Ligje në Kosovë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.