FANDOM


Aleko Minga profesor i shkencave matemaikore në seksionin e Algjebrës[1] kryesish historisë së Matematikës

Si docient i shkencave Aleko Minga ka bërë shpjegimin e disa termave të shkencës e të teknikës për hartuesit e Fjalorit të gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980. [2]

Aleko Minga po ashtu ka shqiptuar disa vepra shkencore si: The poverty of historicismKarl Poper-it në Mjerimi i historicizmit botuar më 1996 nga Fondacioni SOROS & Onufri pastaj Civilisation të autorit Keneth Clark-u në Qytetërimi botuar më 2000 nga SOROS, nga frëngjishtja Les formes elementaires de la vie religieuseEmile DurkheimFormat elementare të jetës fetare botuar më 2000 nga CEU-Universiteti i Evropës Qendrore & Korbi dhe së bashku me Petrit Skende kanë përkthyer The structure of scientific revolutions të autorit Thomas S.KuhnStruktura e revolucioneve shkencore të botuar më 1996 nga Fondacioni SOROS & Dukagjini [3]

Nga autori Jerome Binde, Aleko Minga së bashku me Erion Kristo ka përkthyer shënimet dhe analizat e mendimtarve të kohës për të ardhmën e njerzimit në 375 faqet e Sfidat e shekullit XXI të botuar më 2005 nga Instituti i Dialogut dhe Komunikimit ( ISBN:99943-832-0-5 ).[4]

Befasitë e Metematikes ( The Surprises of Mathematics} është punimi për fëmijë me rreth 432 faqe i Aleko Mingës botuar më 2006 nga shtëpin botuese MESONJTORJA - 432 99927-46-10-6[5]

Burim i të dhënaveEdit

  1. albaniaonline
  2. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
  3. Fondacioni SOROSinternet
  4. milosao.org
  5. internet


Lidhje të jashtmeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.