Fandom

Kosova Wiki

Aleko Minga

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Aleko Minga profesor i shkencave matemaikore në seksionin e Algjebrës[1] kryesish historisë së Matematikës

Si docient i shkencave Aleko Minga ka bërë shpjegimin e disa termave të shkencës e të teknikës për hartuesit e Fjalorit të gjuhës shqipe të botuar në Tiranë1980. [2]

Aleko Minga po ashtu ka shqiptuar disa vepra shkencore si: The poverty of historicismKarl Poper-it në Mjerimi i historicizmit botuar më 1996 nga Fondacioni SOROS & Onufri pastaj Civilisation të autorit Keneth Clark-u në Qytetërimi botuar më 2000 nga SOROS, nga frëngjishtja Les formes elementaires de la vie religieuseEmile DurkheimFormat elementare të jetës fetare botuar më 2000 nga CEU-Universiteti i Evropës Qendrore & Korbi dhe së bashku me Petrit Skende kanë përkthyer The structure of scientific revolutions të autorit Thomas S.KuhnStruktura e revolucioneve shkencore të botuar më 1996 nga Fondacioni SOROS & Dukagjini [3]

Nga autori Jerome Binde, Aleko Minga së bashku me Erion Kristo ka përkthyer shënimet dhe analizat e mendimtarve të kohës për të ardhmën e njerzimit në 375 faqet e Sfidat e shekullit XXI të botuar më 2005 nga Instituti i Dialogut dhe Komunikimit ( ISBN:99943-832-0-5 ).[4]

Befasitë e Metematikes ( The Surprises of Mathematics} është punimi për fëmijë me rreth 432 faqe i Aleko Mingës botuar më 2006 nga shtëpin botuese MESONJTORJA - 432 99927-46-10-6[5]

Burim i të dhënaveEdit

  1. albaniaonline
  2. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980
  3. Fondacioni SOROSinternet
  4. milosao.org
  5. internet


Lidhje të jashtmeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki