FANDOM


Alfabeti i gjuhës shqip ka tridhjetë e gjashtë shkronja, nga të cilat shtatë janë zanore dhe njëzet e nëntë janë bashkëtingëllore.

Radhitja alfabetike e shkronjave Edit

Shkronjat e mëdha të shtypit A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M
N Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh
Shkronjat e mëdha të shkrimit
Shkronjat e vogla të shtypit a b c ç d dh e ë f g gj h i j k l ll m
n nj o p q r rr s sh t th u v x xh y z zh
Shkronjat e vogla të shkrimit

Bashkëtingëlloret Edit

Bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe
B C Ç D Dh F G Gj H J K L Ll M N
Nj P Q R Rr S Sh T Th V X Xh Z Zh
Bashtingëlloret klasifikohen
  • a) Sipas vendit të formimit:
- buzore: p, b, m, f, v
- dhëmbore: t, d, th, dh, ll
- alveolare: c, x, n, s, z, l, rr, r
- paraqiellzore: ç, xh, sh, zh
- qiellzore: q, gj, nj, j
- prapaqiellzore: k, g, h
  • b) Sipas pjesmarrjes ose jo të zërit dhe zhurmave,ndahen në:
- të zëshme: d, z, zh, x, xh, g, gj, dh, v, b, m, n, nj, j, l, ll, r, rr
- të pazëshme: t, s, sh, c, ç, q, k, th, p, h

Zanoret Edit

Zanoret
A E Ë I O U Y
Zanoret klasifikohen
  • a) Sipas vendit të ngritjes së gjuhës drejt qiellzës,ndahen në:
- të përparme:i, y, e
- qendrore:ë, a
- të prapme:u, o
  • b) Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës,ndahen në:
- të hapura:a
- gjysmë të mbyllura:ë, e, o
- të mbyllura:i, y, u
  • c) Sipas pjesmarrjes ose jo të buzëve në formimin e tyre,ndahen në:
- të buzërzuara:y, u, o
- jo të buzërzuara:i, ë, a, e
en:Albanian alphabet

et:Albaania keele foneetika ja albaania tähestik hu:Albán ábécé mk:Албанска азбука pl:Alfabet albański sh:Albanska abeceda tg:Алифбои албанӣ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.