Fandom

Kosova Wiki

Allbah 2006

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Allbah 2006 apo Forumi Evropian "Allbah 2006" është një forum i studentëve që ka për qëllim këmbimin e njohurive në mes të studentëve të vendeve Evropiane.

Në forumin e vitit 2006 për të parën herë kanë marrë pjesë edhe 11 student si përfaqësues të Kosovës. Pjesëmarrjen e studentëve nga Universitetit publik të Prishtinës dhe të Universitetit Dardania në këtë forum e kanë mundësuar Forumi Evropian "Alpbah", Zyra austriake në Prishtinë, Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës, fabrika e çimentos "Sharri" dhe Universiteti "Dardania".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki