FANDOM


Allbah 2006 apo Forumi Evropian "Allbah 2006" është një forum i studentëve që ka për qëllim këmbimin e njohurive në mes të studentëve të vendeve Evropiane.

Në forumin e vitit 2006 për të parën herë kanë marrë pjesë edhe 11 student si përfaqësues të Kosovës. Pjesëmarrjen e studentëve nga Universitetit publik të Prishtinës dhe të Universitetit Dardania në këtë forum e kanë mundësuar Forumi Evropian "Alpbah", Zyra austriake në Prishtinë, Ministria e Arsimit, Ministria e Kulturës, fabrika e çimentos "Sharri" dhe Universiteti "Dardania".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.