FANDOM


Ankesa është mjet i rregulltë juridik me anë të së cilës apelohet një vendim qoftë ai në trajtën e aktgjykimit apo të aktvendimit. Efektet e ankesës janë dy:

  • 1. suspenziv- që dmth vendimi i sjellë nuk e merr formën e prerë dhe nuk shkakton pasoja juridike.
  • 2. devolutiv- për ankesën në parim vendos organi më i lartë nga ai që e ka sjellë vendimin.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.