Fandom

Kosova Wiki

Autori i mesazhit të dhënave

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Autori i mesazhit të dhënave nënkupton personin nga i cili ose në emër të cilit është dërguar mesazhi i të dhënave ose është krijuar ky mesazh, para se të ruhet - nëse ka ndonjë të tillë-, por që nuk përfshinë personin që vepron si ndërmjetës në lidhje me atë

mesazh të dhënave.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki