FANDOM


Autori i mesazhit të dhënave nënkupton personin nga i cili ose në emër të cilit është dërguar mesazhi i të dhënave ose është krijuar ky mesazh, para se të ruhet - nëse ka ndonjë të tillë-, por që nuk përfshinë personin që vepron si ndërmjetës në lidhje me atë

mesazh të dhënave.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR SHËRBIMET E SHOQËRISË INFORMATIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.