Fandom

Kosova Wiki

Baba Ali

22,418pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Baba Ali është themelues i kompanisë filmike Ummah Films si dhe realizues i shout të njohur në internet Ask Baba Ali si dhe për zhvillimin e lojës së njohur me karta Mecca to Medina.


Lidhje të jashtme Edit

en:Baba Ali

Also on Fandom

Random Wiki