FANDOM


Bashkëpunëtorët e lartëInstitutit Albanologjik të Prishtinës është titull-statut që i jepet punonjës shkencorë e që zakonisht janë puntorë apo bashkëpunëtorë të vjetër dhe i takojnë brezit të mesem në këtë institucion.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.