FANDOM


Nuk duhet ngatëruar Bashkimi Evropian me Bashkësia Evropiane. Ndonëse duken si të njëjta nga paraqitja ato kanë kuptime të ndryshme.

Bashkësia Evropiane Edit

Bashkësia Evropiane mund të quhet ndryshe dhe Komuniteti Evropian.

Historia e Bashkësisë Evropiane Edit

Template:Kronologjia e Bashkimit Evropiande:Europäische Gemeinschaften

en:European Community es:Comunidades Europeas fr:Communautés européennes it:Comunità Europee nl:Europese Gemeenschappen pl:Wspólnoty Europejskie sv:Europeiska gemenskapen

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.