FANDOM


Biblioteka, zëri i Shqipërisë ishte revistë shqiptare numri i parë i së cilës u paraqit më 28 mars të vitit 1919Sofje, Billgari. Revista u drejtua nga Themistokli Gërmenji. Ishte revistë politike e letrare në shqip e pjesërisht në anglisht e frëngjisht.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.