FANDOM


Botim do të thotë kur një sasi e mjaftueshme kopjesh e veprës së mbrojtur me të

drejtë të autorit apo e ndonjë materiali me të drejta të afërta është botuar dhe i është ofruar publikut apo është shpërndarë me pëlqimin e bartësit të së drejtës. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË PËRAFËRTA Në amëzën assembly-kosova.org
cs:Edice

de:Buchausgabe en:Edition es:Edición he:מהדורה it:Tiratura pl:Wydanie (edycja) ro:Tiraj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.