Fandom

Kosova Wiki

Botim

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Botim do të thotë kur një sasi e mjaftueshme kopjesh e veprës së mbrojtur me të

drejtë të autorit apo e ndonjë materiali me të drejta të afërta është botuar dhe i është ofruar publikut apo është shpërndarë me pëlqimin e bartësit të së drejtës. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË PËRAFËRTA Në amëzën assembly-kosova.org
cs:Edice

de:Buchausgabe en:Edition es:Edición he:מהדורה it:Tiratura pl:Wydanie (edycja) ro:Tiraj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki