FANDOMTaken from :http://www.arbitalia.it/cultura/interventi/nezir/myrta_dakia.htm


Nezir  Myrta  / ETHYMOLOGJIA E EMRIT – DAKIA

ETNONOMI – DAK

Natyrisht se po, mbase ishin fise illire pellgazgjike dhe u asimiluan u romanizuan dhe u sllavizuan, kurse ardhësit tentojnë ta ndryshojnë historiografinë Ballkanike. Rumunët e sotëm (dakët e lashtë), sot e mendojnë veten e tyre si sllav, në tjetrën anë, edhe janë romanizuar dhe etnonomi i tyre sot është – rumun (roman). Studjuesit rumun të sotëm kontestojnë prejardhjen e tyre romane (në bazë të etnonomit dhe toponomit të tyre), mbase e ndijnë veten si dakian dhe shkencërisht paraqiten duke mohuar trashigiminë romane (Not “Rome’s Descendants”, but Rather), sipas studjuesit rumun, Dr. Saveskut.   E vetmja variantë historike e të gjithë këtyre popujve euro-ballkanik lindorë të sllavizuar, është se ata e përkrahin thezën e prejardhjes së tyre nga pellgazët, si popuj pellgazgjik! Ashtu si kroatët e sotëm, që e njohin vetveten si pasardhës të illirëve të lashtë, sikur shqiptarët, kurse delmatët illirian ishin sllavizuar me kohë. Tash shtrohet pyetja: si u bë që kroatët (delmatët) më afër romakëve të mos romanizohen, kurse dakët më larg, u romanizuan dhe u sllavizuan nën influencat sllavo-ruse? Këtu luajtën rol madhor historiko-gjenetik influencat romake, duke e përshtatur këtë popull, sikur të jetë i një trashigimie vërtet romake! Çështje historike!