Fandom

Kosova Wiki

Dakia

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share


Taken from :http://www.arbitalia.it/cultura/interventi/nezir/myrta_dakia.htm


Nezir  Myrta  / ETHYMOLOGJIA E EMRIT – DAKIA

ETNONOMI – DAK

Natyrisht se po, mbase ishin fise illire pellgazgjike dhe u asimiluan u romanizuan dhe u sllavizuan, kurse ardhësit tentojnë ta ndryshojnë historiografinë Ballkanike. Rumunët e sotëm (dakët e lashtë), sot e mendojnë veten e tyre si sllav, në tjetrën anë, edhe janë romanizuar dhe etnonomi i tyre sot është – rumun (roman). Studjuesit rumun të sotëm kontestojnë prejardhjen e tyre romane (në bazë të etnonomit dhe toponomit të tyre), mbase e ndijnë veten si dakian dhe shkencërisht paraqiten duke mohuar trashigiminë romane (Not “Rome’s Descendants”, but Rather), sipas studjuesit rumun, Dr. Saveskut.   E vetmja variantë historike e të gjithë këtyre popujve euro-ballkanik lindorë të sllavizuar, është se ata e përkrahin thezën e prejardhjes së tyre nga pellgazët, si popuj pellgazgjik! Ashtu si kroatët e sotëm, që e njohin vetveten si pasardhës të illirëve të lashtë, sikur shqiptarët, kurse delmatët illirian ishin sllavizuar me kohë. Tash shtrohet pyetja: si u bë që kroatët (delmatët) më afër romakëve të mos romanizohen, kurse dakët më larg, u romanizuan dhe u sllavizuan nën influencat sllavo-ruse? Këtu luajtën rol madhor historiko-gjenetik influencat romake, duke e përshtatur këtë popull, sikur të jetë i një trashigimie vërtet romake! Çështje historike!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki