Fandom

Kosova Wiki

Deklaratë tatimore

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Deklaratë tatimore nënkupton: një deklaratë të tatimit mbi të ardhurat personale; një deklaratë e tatimit mbi fitimin; një deklaratë e tatimit të parashikuar: një deklaratë e TVSh-së; një deklaratë e tatimit mbi shërbimet hoteliere dhe ato në ushqime e pije; apo një deklaratë e kontributeve të pensioneve. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki