FANDOM


Deklaratë informatash nënkupton :

  • a. një deklaratë përmbledhëse vjetore e tatimit të të ardhurave personale ;
  • b. një raport tremujor për kontribute pensionesh të mbajtura në burim dhe të paguara dhe
  • c. çdo formular i caktuar nga Drejtori për qëllimin e personave që aplikojnë për numra identifikues tatimor dhe që regjistrohen për qëllime tatimore [1].


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.