FANDOM


Departamenti i Gjuhës GjermaneTiranë është pjesë e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja te Universitetit te Tiranes Universiteti i Tiranës Ky departament është themeluar si katedër ne vitin 1992. Sot numëron një staf prej 15 mësimdhënesish të brendëshëm. Krahas këtyre janë edhe 6 kolegë të jashtëm.

Në strukturën e këtij departamenti egziston edhe Hapsira e Kulturës së Gjuhës Gjermane, në të cilën ështe salla e biblotekës dhe pjesa e elektronikës, të cilat ndodhen në krahun e majtë të godinës së dy fakuleteteve respektive, si edhe Salla e Departamentit Gjermanishtes që ndodhet në krahun e djathtë, respektivisht të dyja në katin e dytë. Bibloteka zoteron nje sasi rreth 10 deri 15 mije libra, fjalore dhe enciklopedi.

Deri me sot departamenti ka dy seksione,ate te letersise dhe te gjuhesise. Ky departament eshte i vetmi qe kryen procesin e kualifikimit te metejshem pasuniversitar ne kete lemi ne Shqiperi.


Trivia Edit

  • Në vitin 2005-2006 u regjistruan 120 studentë.
  • Në vitin akademik 2006-2007 pranoi 180 studentë të rinj.
  • Per vitin akademik 2007-2008 u vu kuota per pranimn e 110 studenteve të rinj.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.