Fandom

Kosova Wiki

Dita e Shën Gjergjit

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Dita e Shën Gjergjit apo në popull e njohur si Shëngjergji kjo e dyta siç duket pas kthimit në fenë e re, ndër shqiptarët është festë e besimit në zot dhe festohet më 6 maj të çdo viti.

Për shkak të ndikimit të feve është vështirë të dihet saktësisht se për cilin shenjtor bëhet fjalë por dihet që kjo festë deri në vitet e vona (1980-1985 në Gjakovë) është mbajtur. Në anën tjetër në Prishtinë po në ato vite shumë fëmijë nga ana e Kosovës e kanë parë këtë si ditë festive të maxhupëve dhe shkijeve, mase kjo duhet të ketë qenë mbeturinat e fundit e ndikimit osman në këtë pjesë. Si do që të jetë nga maxhupt e Prishtinës është mbajtur me rite që dallonin nga ato të Gjakovës.

Shën Gjergji ishte festë me shume rite: gjelbërim, ndezje e zjarreve rituale në vende publike, mbledhje lulesh e thurrje kurorash nga fëmijët, lagia e njerëzve të shtëpisë me "ujë pa fol", shilarthi (salanxhaku) i fëmijëve në pemë (apo dyer të oborrit), rite në ara e ndër bagëti për mbarësi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki