Fandom

Kosova Wiki

Dokumentacioni shëndetësor

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Dokumentacion shëndetësor janë dorëshkrimet, shënimet ose të dhënat e tjera, pa marrë parasysh faktin se kush ose në çfarë mënyre i mbledh, në të cilat ka qasje punëtori shëndetësor gjatë ofrimit të shërbimeve shëndetësore që përmbajnë të dhëna për identitetin

personal të qytetarit dhe që janë të lidhura me shërbimet shëndetësore që i ofrohen atij. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN PËR TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E QYTETARËVE NË KUJDESIN SHËNDETËSOR Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki