FANDOM


Egjiptanët janë banorë vendas të Egjiptit ose banorë që kanë prejardhje nga Egjipti. Nga botëkuptimet e vjetra shqiptare si egjiptianë merren një pjesë e popullsisë, banorë të Misirit/Egjiptit, të cilët nuk ishin të përzier me fiset arabe deri në ditët tona.

Në historinë e njerizimit në emër të tyre janë të shkruara një numër i konsiderueshëm i të arriturave me rëndësi të nivelit planetarë. Kështu në emër të tyre paraqitet përpunuesit e parë të hekurit (vitin 3000 p.e.sonë), të qelqit (vitin 1370 p.e.sonë ), etj.Egjiptanët e lashtë kanë jetuar ndërmjet viteve 4000 para erës se re dhe 500 para e.re në viset e thata e të nxehta gjatë lumit Nil.

shih edheEdit

de:Ägypter

en:Egyptian fr:Égyptien ja:エジプト人 pl:Egipcjanie sk:Egyptský

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.