Fandom

Kosova Wiki

Emri mashkullor

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Emri mashkullor paraqet një emërt të gjinis mashkullore qoftë në aspektin literal qoftë në aspektin gramatikorë.

Në aspektin literal të emërimit të njerëzve me emrin mashkullor emërohen fëmijët e gjinis mashkullore.

Në aspektin gramatikorë emrat e gjinis mashkullore dallohen nga emrat e gjinis femërore bazuar në rregullën e prapashtesës ku tëgjitha emrat e gjinis mashkullore marrin prapashtesën i dhe u. Emrat e gjinis mashkullore gjenden me me pyetjen cili.

Shembull:
ariu, bariu, njeriu - Cili?
kali, mali, lavërtari - Cili?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.