FANDOM


Estetika e trupuit si dukuri dhe temë e shtjelluar i ka rrënjët nga lashtësia. Ajo ka filluar të kultivohet që nga kohërat e paleolitit duke vazhduar ne atë të mezolitit neoliti e deri në ditët e tona në të cilën njerzit i japin një rol të veçantë. Që nga kohërat më të vjetra për kujdesje sa më të mirë kan prodhuar kremëra të ndryshëm. Si p.sh nga lëvoret e drunjeve, nga lëkurat e shtazëve, nga yndyrërat e peshqëve e shume lëndë të tjera. Duke ardhur në përparimin fiziko-mendor të njeriut përkujdesja e ndaj trupit është ngritur mbi nevojat personale d.m.th higjenen e trupit. Sot kemi barëra kremëra dhe gjëra të tjera përkujdesje të cilat jo vetëm që i parandalojnë bakteriet por që nga prodhursit premtohet që arrijnë edhe rigjenerimin e qelizave.

Zona më të rëndësishme për dekorimin dhe përkujdesjen më të madhe të trupit janë

  1. Zona e Fytyrës
  2. Zona e barkut dhe
  3. Zona e gjymtyrëve

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.