FANDOM


Fletorja informatike ose Fletorja elektronike është fletore abstrakte, vegël informatike dhe si e till për përdoruesin paraqitet grafikisht si fletë ku mund të shkruhet dhe e cila mund të futet në një amëza informatike dhe në të njëjtën kohë për sistemin operues e gjuhën programuese të makinës është një vegël e përbërë që mundëson fujen e të dhënave në kod.

Fletorja informatike nga zhvilluesit është e njohur me emra të ndryshëm, varësish nga literatura dhe rrethi në të cilin gjenden. Kështu janë të njohur termet Notpad, Editor etj. të cilat në vete kanë edhe vegla tjera ndihmëse që i kalojnë botëkuptimin e fletorës së thjeshtë por që kryesisht janë të paramenuar që të ofrojnë si shërbim një fletë (informatike) në të cilën mund të shkruhet dhe e cila mund të regjistrohet në formate të ndryshme.

Programe me procese të tilla :

  • Emacs në Unix sistemat ;
  • Notepad me ekstensioni ".txt" ;
  • Texnic për të shkruar me LaTeX ;
  • WordPad përpos shkrimeve me simbole të zakonëshme, lënë mundësin e redaktimit dhe publikimit të teksteve ;
  • etj.


Template:Veglat informatike organizuese

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.