FANDOM


Paisje që shërben për paraqitjen ngativit të objekteve në shirit filmi i cili zhvillohet më tutje në fotografi.

Shiko edhe këtëEdit

Fotografia

Lidhjet me internetinEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.