Fandom

Kosova Wiki

Galeria e Arteve e Kosovës

22,420pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Galeria e Arteve e Kosovës është institucion kombëtar i Kosovës pranë Ministrisë së Kulturës për prezantimin profesional të artit pamor. Është themeluar në vitin 1979 dhe deri më tani ka organizuar mbi 500 ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe publikime, monografi, katalogje etj


Lidhje ë jashtmeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.