FANDOM


Gary Duschl është mbajtës i rekordit në krijimin e vargut më të gjatë me çamçakëza.

Vargun e çamçakëzave, Gary ka filluar të krijojë që në në shkollë të mesme. Meqe kjo atij ju duk diçka interesante ai vazhdoi ta zgjasë vargun përgjatë jetë së tij. Për ta vazhduar këtë aktivitet Gary tani ndihmohet dhe nga shokët, familja dhe njerëz te ndryshëm që e ndihmojnë Gary-n duke i dërguar atij çamçakëzave me postë.

Gary ka vendosur ta vazhdojë këtë aktivitet përgjatë gjithë jetës së tij.


Burim i të dhënaveEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.