FANDOM


Georg Zippel ishte dijetar gjerman i njohur për interesimin e ti rreth etnogjënezës së popujve.

Georg Zippel në vitin 1877 ka botuar një përmbledhje të hollësishme mbi ilirët, të mbështetur në burime të shkruara.[1]

Tituj të vepraveEdit

  • Die romischer Herschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig. 1877 (Sundimi romak deri tek Augustini)

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Georg Zippel. Die romischer Herschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig. 1877nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.25, botimi i tretë, Prishtinë 2004

de:Georg Zippel Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.