Fandom

Kosova Wiki

Georg Zippel

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Georg Zippel ishte dijetar gjerman i njohur për interesimin e ti rreth etnogjënezës së popujve.

Georg Zippel në vitin 1877 ka botuar një përmbledhje të hollësishme mbi ilirët, të mbështetur në burime të shkruara.[1]

Tituj të vepraveEdit

  • Die romischer Herschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig. 1877 (Sundimi romak deri tek Augustini)

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Georg Zippel. Die romischer Herschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig. 1877nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.25, botimi i tretë, Prishtinë 2004

de:Georg Zippel Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki