FANDOM


Gjella e gatshme apo gjella industriale janë gjella të përgatitura në kuzhina të fabrikave dhe të konservuara në paketime të ndryshme.

Këto gjellëza bëhen të qëndrueshme me ngrirje (ushqimi i ngrirë) apo nxehje (konserva). Sa më gjatë është koha e ruajtjes aq më e madhe është edhe humbja e vitaminave dhe substancave tjera përbërëse. Gjatë përgatitjes së zakonshme të ushqimit shkaktohet një humbje e vitaminës C deri në 25 për qind. Ngrirja apo sterilizimi (nxehja) shkakton humbje tjera. Sa vitamina merr konsumatori nga produkte të tilla varret nga koha që ai produkt ka qëndruar në magazinë. Magazinat e mbajtjes së nxehtësisë shkakërojnë me shpejtësi të madhe vitaminat.

Për prodhimin e gjellëve të gatshme shpesh përdoren mbeturina si "delikatese". Këto mbeturina zakonisht janë pjesë me vlerë të vogël të kombinuara me substanca tjera kimike e të shtypura e paketuara për mrekulli.

Për individët që shërbehen rregullisht me këto gjella është e domosdoshme ushqimi plotësues me pemë e perime të freskëta, përndryshe paraqiten mungesa të vitaminave dhe të mineraleve të nevojshme për trupin e tyre.de:Industrielle Landwirtschaft

en:Agribusiness es:Agroindustria fr:Industrie agroalimentaire id:Agribisnis pt:Agronegócio

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.