FANDOM


Kompozitor Prenk Jakova. Opera "Gjergj Kastrioti - Skënderbeu" u shfaq për herë të parë në Tiranë dhe u prit shumë mirë nga dashamirësit e artit.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.