FANDOM


Gjermanët e rusisë janë grupe të popullsisë gjermane të cilët që nga pjesa e dytë e shekullit XVIII-të e deri pas luftës së II-të botërore, pjesërisht edhe më vonë, banonin e banojnë në pjesë të Perandoris Ruse apo Bashkimit Sovjetik.

Grupin më të vjetër të popullsisë së till e përbëjnë gjermanët e Volgës. të cilët u vendosen aty gjatë kohës (1764-74) së Katarinës II-të. Nga kjo koloni rreth viteve 1846-70 dhe rreth viteve 1920-te, janë krijuar edhe disa koloni. Edhe vendbanimet e gjermanëve në Ukrainen jugore i takojnë kohës së Katarinës, mirëpo shumica prej tyre janë krijuar gjatë periudhës së dyndjeve nën Aleksandërin I-rë. Në hapsirën përreth Detit të Zi, dei para luftës së II-të botërore ishin diku rreth 1 000 vendbanime. Mes 1830 dhe 1870 vije deri tek vendosja e gjermanëve të "volhynies", prej pjestarëve të ardhur kryesisht nga vendbanimet e vjetra gjermane në Polonin ruse. Para luftës së I-rë botërore, atje ishin rreth 550 katunde gjermane. Venbanimet më të reja janë, vendbanimet pranë jugut të Uralit, në Siberi dhe Turkenstan, numri i përgjithëshem i të cilave sillet rreth 200 katunde.

Sipas numrimit të popullsisë më 1970 në Bashkimin Sovjetik, në Kazakistan jetonin 858,000; në Rusi 762,000; në Kirgistan 90,000; në Taxhikistan 38,000 dhe në pjesët tjera 99,000 gjerman. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 1979 në Bashkimin Sovjetik jetonin mbi 2 milion gjerman.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.