Fandom

Kosova Wiki

Gjermanët e Rusisë

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Gjermanët e rusisë janë grupe të popullsisë gjermane të cilët që nga pjesa e dytë e shekullit XVIII-të e deri pas luftës së II-të botërore, pjesërisht edhe më vonë, banonin e banojnë në pjesë të Perandoris Ruse apo Bashkimit Sovjetik.

Grupin më të vjetër të popullsisë së till e përbëjnë gjermanët e Volgës. të cilët u vendosen aty gjatë kohës (1764-74) së Katarinës II-të. Nga kjo koloni rreth viteve 1846-70 dhe rreth viteve 1920-te, janë krijuar edhe disa koloni. Edhe vendbanimet e gjermanëve në Ukrainen jugore i takojnë kohës së Katarinës, mirëpo shumica prej tyre janë krijuar gjatë periudhës së dyndjeve nën Aleksandërin I-rë. Në hapsirën përreth Detit të Zi, dei para luftës së II-të botërore ishin diku rreth 1 000 vendbanime. Mes 1830 dhe 1870 vije deri tek vendosja e gjermanëve të "volhynies", prej pjestarëve të ardhur kryesisht nga vendbanimet e vjetra gjermane në Polonin ruse. Para luftës së I-rë botërore, atje ishin rreth 550 katunde gjermane. Venbanimet më të reja janë, vendbanimet pranë jugut të Uralit, në Siberi dhe Turkenstan, numri i përgjithëshem i të cilave sillet rreth 200 katunde.

Sipas numrimit të popullsisë më 1970 në Bashkimin Sovjetik, në Kazakistan jetonin 858,000; në Rusi 762,000; në Kirgistan 90,000; në Taxhikistan 38,000 dhe në pjesët tjera 99,000 gjerman. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 1979 në Bashkimin Sovjetik jetonin mbi 2 milion gjerman.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki