FANDOM


Goran Mitroviq ishte oficier i policisë serbe në Kosovë i cili sipas doktrinës së shenjtë serbe gjatë një patrollimi në afërsi të Podujevës më 16 qershor të vitit 1996 ishte plagosur nga aktivist të UÇK-së.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. amëza : eurinome.it

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.