FANDOM


Grekët ishin popuj të lashtë ballkanikë si spartanët, maqedonët, trakët, jonët etj. ndërsa në vitet e luftrave botëror është krijuar edhe një nacion i quajtur grekë që ka shtrirë sundimin mbi popujt e lashtë dhe ardhacakët sllavë e turkë në pjesën lindore të Ballkanit.

Që nga themelimi i këtij nacioni në literaturat e ndryshme vije edhe deri tek keqkuptimet në lidhje me grekët e lashtë dhe nacioni artificial të krijuar në lindje të ballkanit. Këtë e shprehë më së miri Majoli në shprehjen Graeca natio, qualis nune est misera ut semel dicam.[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Saa per Grekt t'sodqem, mâa mirë mos t'jetë se âsht komi i tyne! - përkthimi në "Gjeçovi VEPRA 2" - Sh.B. Rilindja Prishtinë 1985

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.