Fandom

Kosova Wiki

Hamami i Zveçanit

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Hamami e Zveçanit përmendet në udhëpërshkrimet e Evlija Çelebiut në dorshkrimet e tija të mbajtura gjatë udhtimit nëpër Kosovë në dhjetor të 1660. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Robert Elsie : nga udhëpërshkrimi (Sejahatnameja) i Evlija Çelebiut

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki