FANDOM


Hoteleria apo Veprimtari hoteliere, konsiderohen përgatitja e ushqimit, përgatitja dhe shërbimi i pijeve alkoolike dhe joalkoolike dhe shërbimet e vendosjes si dhe veprimtaria dhe bizneset e lidhura ngushtë si përgatitja e ushqimit për t’u konsumuar në ndonjë vend tjetër (në mjetet e transportit, në raste manifestimesh, etj.) dhe furnizimi. [1]

Objektet hoteliere, janë objektet për vendosje (bujtje) dhe objektet për ushqim dhe pije dhe klasifikohen në këto shtatë grupe:

  1. Hotelet: hoteli, fshat turistik, apart-hotel, fshat apartamentesh,moteli, pensioni, etj,
  2. Kampet dhe llojet e tjera të objekteve hoteliere për vendosje si : kampi, dhomat me qira, apartamentet, hoteli-hostel për rininë, shtëpia e alpinistëve, pushimorja, bujtina, etj.,
  3. Restorantet : restoranti, taverna, restoranti nacional, restorant qumështi, kafeneja, piceria, qebaptorja, kuzhina popullore, byrektorja, etj .,
  4. Baret : bari, bar-nate , disko-bar, etj. ,
  5. Bufetë : bufeja , birraria , bistroja, etj .,
  6. Kafenetë : kafeneja, bar–kafeneja, kafe-ëmbëltore, etj. ,
  7. Kantinat dhe përgatitja e racioneve ushqimore.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJI PËR VEPRIMTARITË HOTELIERE DHE TURISTIKE Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.