FANDOM


I pandehuri është një njeri i dyshuar për kryjen e një krimi.

Kur një i dyshuar identifikohet, ai ka të drejtë të informohet se është i dyshuar. Të dyshuarit i bëhet e ditur se është person nën hetim. Ai ka të drejtë të përfaqësohet nga një avokat mbrojtës. Nëse ai nuk mund të paguajë për avokatin mbrojtës, prokurori ose gjykata duhet të caktojë një mbrojtës kryesisht, i cili paguhet nga shteti.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Çështjet penale; Amëza: gjkr.gjykata.info, qershor 2007

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.