FANDOM


Ihor Kynal {lindu më 1982 - 17 mars 2008} ishte një polic në kuadër të UNMIK-ut i cili nga dashamirët e demokracisë së re evropiane merret si dëshmori i parë i demokracisë evropiane. Ihorin, ndërrojë jetë pas plagëve të marra gjatë një demostrate të serbëve të nxitura nga doktrina mesjetare.

Kynal kishte ardhur për të shërbyer në Kosovës si pjesëtar i Njësisë speciale të Ukrainës më 14 Dhjetor 2007.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. http://www.rtklive.com/?newsId=19179

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.