Fandom

Kosova Wiki

Ihor Kynal

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ihor Kynal {lindu më 1982 - 17 mars 2008} ishte një polic në kuadër të UNMIK-ut i cili nga dashamirët e demokracisë së re evropiane merret si dëshmori i parë i demokracisë evropiane. Ihorin, ndërrojë jetë pas plagëve të marra gjatë një demostrate të serbëve të nxitura nga doktrina mesjetare.

Kynal kishte ardhur për të shërbyer në Kosovës si pjesëtar i Njësisë speciale të Ukrainës më 14 Dhjetor 2007.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. http://www.rtklive.com/?newsId=19179

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki