FANDOM


Ilaz Agushi ishte aktivit shqiptarë në Kosovë gjatë luftës së dytë botërore.

Agushi në vitin 1941 mbante fjalime ndër qytetarët në të cilat ai ndër të tjera nga atëdhetarët kërkonte që në kokat e tyre të mbanin plisa ashtu që bota të kuptonte se në Kosovë jetojnë shqiptarët dhe se kjo tokë ishte e shqiptarëve. [1] Agushi për një kohë të shkurtër në anën e tij kishte arritur që të mbledhte disa vullnetarë shqiptar të cilët vepronin për parandalimin e hyrjes së bandave serbe në Kosovë. Pas dështimit të hyrjes së bandave të organizuara siç duket nga Milan Nediqi, i cili kishte përvetsuar 16 oficier gjerman dhe me ta kishte mbërrirë në Prishtinë për të marrë qeverisjen e Kosovës, këtyre ju kishte dalur në pritje Agushi me atëdhetarët të cilët donin të ja bënin me dije atyre se ata ishin shqiptarë dhe qeverisja e Kosovës duhej të bëhej nga ata. Për këtë qëllim Agushi thërret për ndihmë komunikimi Qazim Bllacën dhe pas shqyrtimit të kërkesave të shqiptarëve dhe të serbëve, oficieret gjermanë i drejtohen Agushit me vendimin që Peja, Gjakova, Rahoveci, Prizreni, Prishtina, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku do të mbeten me Shqipëri.

Pjesa tjetër kishte mbetur nën administrimin e Beogradit, Ali Draga ministër në Beograd dhe Xhafer Deva mbetej më i besueshmi i gjermanëve në atë kohë.


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Amza : Forumi shqiptar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.