FANDOM


Inspektor nënkupton personin zyrtar, specialist në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe teknologjisë së produkteve të ndërtimit, që inspekton zbatimin e këtij Ligji.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.