Fandom

Kosova Wiki

Inspektori

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Inspektor nënkupton personin zyrtar, specialist në fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe teknologjisë së produkteve të ndërtimit, që inspekton zbatimin e këtij Ligji.[1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. LIGJIN PËR INSPEKTORATIN E PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT Në amëzën assembly-kosova.org

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki