FANDOM


Johan Gotfrid Herder filozof dhe teoricient i historisë së shekullit XVIII.

Në shoqërin shqiptare është bërë i njohur për punimin e tij të titulluar "Iden zur Geschichte der Menschheit" (Ide për historinë e njerëzimit, 1784 - 1791). Në këtë punim ai shtronë parashtruar idet e tij mbi thelbin e historisë e të qytetrimit njerëzor, bën fjalë edhe për popujt e sotëm të Evropës e të botës.[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.44, botimi i tretë, Prishtinë 2004

Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.