Fandom

Kosova Wiki

Johan Gotfrid Herder

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Johan Gotfrid Herder filozof dhe teoricient i historisë së shekullit XVIII.

Në shoqërin shqiptare është bërë i njohur për punimin e tij të titulluar "Iden zur Geschichte der Menschheit" (Ide për historinë e njerëzimit, 1784 - 1791). Në këtë punim ai shtronë parashtruar idet e tij mbi thelbin e historisë e të qytetrimit njerëzor, bën fjalë edhe për popujt e sotëm të Evropës e të botës.[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.44, botimi i tretë, Prishtinë 2004

Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki