FANDOM


Johan Tunman historian, gjerman nga Gjermania. Johani në shoqërin shqiptare është bërë i njohur për punimin e tij të titulluar "Kërkime për historin e popujve të Evropës Lindore" të botuar në vitin 1774 në Lajpcig. Libri i kushtohet historisë dhe prejardhjes së shqiptarëve dhe rumunëve (vllehve).

Trumani me punimin e tij, nga studiuesit merret si eksploatori i parë i Evropës shkencore në historinë e shqiptarëve. Shumë nga studiuesit e marrin për bazë përfundimin e tij se: "Në historinë e shqiptarëve unë nuk kam gjetur ndonjë gjurmë mërgimi të mëvonëshëm e gjuha e shqiparëve ka dhënë dëshmi të atilla për fatet e popullit, saqë unë e kam të pamundur të mos njoh në ta fqinët e lashtë të rekëve dhe qytetarët e Romës së lashtë. Të dyja këto më trgojnë ilirët".[1]

Burimi i të dhënaveEdit

  1. J. Thunnman. Untersuchungen úber die Geschichte der óstlinchen europáschen Volker, Leipzig, 1774, fq. 245. nxjerr nga Avni K. Këpuska, "QENËSIA E TERRITORIT DHE E KUFIJVE ETNIKË AUTOKTONË TË KOSOVËS", fq.43, botimi i tretë, Prishtinë 2004


Kategoria:Gjermanë

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.