FANDOM


Këshilli i Kombeve të Bashkuara për çarmatim gjendet me seliGjenevë, dhe është fomuar si rezultat i konferencës për çarmatim e 18 fuqive më 1969, konferencë e njohur me emrin Konferenca e Gjenevës. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Der Grosse Brock Haus, Band 1 - Wiesbaden 1984 ISBN 3-7653-0363-1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.