Fandom

Kosova Wiki

Këshilli i Kombeve të Bashkuara për çarmatim

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
Këshilli i Kombeve të Bashkuara për çarmatim gjendet me seliGjenevë, dhe është fomuar si rezultat i konferencës për çarmatim e 18 fuqive më 1969, konferencë e njohur me emrin Konferenca e Gjenevës. [1]


Burimi i të dhënaveEdit

  1. Der Grosse Brock Haus, Band 1 - Wiesbaden 1984 ISBN 3-7653-0363-1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki