Fandom

Kosova Wiki

KF shqiptare në Gjermani

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

KF shqiptare në Gjermani janë Klube të futbollit që në përbërjen e tyre po thuajse janë vetëm shqiptarët e diasporës. Ndër këto klube janë të njohura:

Klubi i Futbollit FC Besa ka ekipin e meshkujve Besa I i cili merr pjesë në ligën D të rrethit Koelnit. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka qenë ndër tri vendet e para.

Klubi i Futbollit Drita Kosova Kornwestheim ka ekipin e meshkujve Drita Kosova Kornwestheim i cili merr pjesë në ligën B të rrethit Enz/Murr (KL). Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka prirë mesi e tabelës (shtator 2006, vendin e pestë).

Klubi i Futbollit FC Ilirida OF ka ekipin e meshkujve Ilirida Offenbach i cili merr pjesë në ligën A të rrethit Ofenbah. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka prirë mesi e tabelës (shtator 2006, vendin e pestë).

Klubi i Futbollit FC Kastrioti Stukenbrock ka ekipin e meshkujve FC Kastrioti Stukenbrock i cili merr pjesë në ligën A të rrethit Paderborn. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka mbrojtur mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e shtatë).

Klubi i Futbollit FC Kosova ka ekipin e meshkujve FC Kosova i cili merr pjesë në ligën A të rrethit Dueseldorf. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 i printe fundit të tabelës (shtator 2006, vendin e 13-të).

Klubi i Futbollit FC Kosova Ffm ka ekipin e meshkujve FC Kosova Ffm II i cili merr pjesë në ligën A rezervë të rrethit Frankfurt. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 gjendej në fund të tabelës (shtator 2006, vendin e 12-të).

Klubi i Futbollit FC Kosova Hagen 05 ka dy ekipe. FC Kosova Hagen 05 i cili merr pjesë në ligën B të rrethit Hagen dhe ekipin FC Kosova Hagen 05 II i cili merr pjesë në ligën C të rrethit Hagen. FC Kosova Hagen 05 gjatë sezonit 2006/2007 ka prirë mesi e tabelës (shtator 2006, vendin e pestë) ndërsa FC Kosova Hagen 05 II gjatë sezonit 2006/2007 mbante fundin e mesit të tabelës (shtator 2006, vendin e 11-të).

Klubi i Futbollit Klub Kosova e.V. ka ekipin e meshkujve Kosova 1. i cili merr pjesë në ligën e rrethit Hamburg. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 mbante fundin e mesit të tabelës (shtator 2006, vendin e 10-të).

Klubi i Futbollit F.C. Kosova Kernen ka ekipin e meshkujve F.C. KOSOVA Kernen i cili merr pjesë në ligën B të rrethit Rems/Murr {KL}. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 kryesonte tabelen (shtator 2006, vendin e 1-rë).

Klubi i Futbollit FC Kosova München ka dy ekipe. FC Kosova Mnchn. i cili merr pjesë në ligën e bashkësisë së mesit të rrethit dhe ekipin FC Kosova Mnchn. 2 që merr pjesë në ligën e bashkësisë së mesit të rrethit por në kategorinë C. FC Kosova Mnchn. gjatë sezonit 2006/2007 mbante mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e 7-të) ndërsa FC Kosova Mnchn. 2 plasohej ndër të parat (shtator 2006, vendin e 3-të).

Klubi i Futbollit SV Kosova ka ekipin e meshkujve SV Kosova i cili merr pjesë në ligën e rrethit të qytetit Osnabruek. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 kryesonte mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e 6-rë).

Klubi i Futbollit FC Kosova Weingarten ka ekipin e meshkujve FC Kosova Weingarten i cili merr pjesë në ligën b të rrethit Bodense {KL}. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 kryesonte mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e 6-rë).

Klubi i Futbollit FC Liria ka tri ekipe të meshkujve (FC Liria I dhe FC Liria} dhe një të seniorëve FC Liria 1. FC Liria I merr pjesë në ligën komunale (06/07 vendin e 7-të), FC Liria II në ligën B të rrethit (06/07 vendin e 13-të) dhe FC Liria 1 në ligën B republikane të seniorëve të Berlinit dhe gjatë sezonit 2006/2007 gjendej n fund të mesit të tabelës (shtator 2007, vendin 11-ë)

Lidhje të jashtmeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki