FANDOM


KF shqiptare në Gjermani janë Klube të futbollit që në përbërjen e tyre po thuajse janë vetëm shqiptarët e diasporës. Ndër këto klube janë të njohura:

Klubi i Futbollit FC Besa ka ekipin e meshkujve Besa I i cili merr pjesë në ligën D të rrethit Koelnit. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka qenë ndër tri vendet e para.

Klubi i Futbollit Drita Kosova Kornwestheim ka ekipin e meshkujve Drita Kosova Kornwestheim i cili merr pjesë në ligën B të rrethit Enz/Murr (KL). Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka prirë mesi e tabelës (shtator 2006, vendin e pestë).

Klubi i Futbollit FC Ilirida OF ka ekipin e meshkujve Ilirida Offenbach i cili merr pjesë në ligën A të rrethit Ofenbah. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka prirë mesi e tabelës (shtator 2006, vendin e pestë).

Klubi i Futbollit FC Kastrioti Stukenbrock ka ekipin e meshkujve FC Kastrioti Stukenbrock i cili merr pjesë në ligën A të rrethit Paderborn. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 ka mbrojtur mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e shtatë).

Klubi i Futbollit FC Kosova ka ekipin e meshkujve FC Kosova i cili merr pjesë në ligën A të rrethit Dueseldorf. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 i printe fundit të tabelës (shtator 2006, vendin e 13-të).

Klubi i Futbollit FC Kosova Ffm ka ekipin e meshkujve FC Kosova Ffm II i cili merr pjesë në ligën A rezervë të rrethit Frankfurt. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 gjendej në fund të tabelës (shtator 2006, vendin e 12-të).

Klubi i Futbollit FC Kosova Hagen 05 ka dy ekipe. FC Kosova Hagen 05 i cili merr pjesë në ligën B të rrethit Hagen dhe ekipin FC Kosova Hagen 05 II i cili merr pjesë në ligën C të rrethit Hagen. FC Kosova Hagen 05 gjatë sezonit 2006/2007 ka prirë mesi e tabelës (shtator 2006, vendin e pestë) ndërsa FC Kosova Hagen 05 II gjatë sezonit 2006/2007 mbante fundin e mesit të tabelës (shtator 2006, vendin e 11-të).

Klubi i Futbollit Klub Kosova e.V. ka ekipin e meshkujve Kosova 1. i cili merr pjesë në ligën e rrethit Hamburg. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 mbante fundin e mesit të tabelës (shtator 2006, vendin e 10-të).

Klubi i Futbollit F.C. Kosova Kernen ka ekipin e meshkujve F.C. KOSOVA Kernen i cili merr pjesë në ligën B të rrethit Rems/Murr {KL}. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 kryesonte tabelen (shtator 2006, vendin e 1-rë).

Klubi i Futbollit FC Kosova München ka dy ekipe. FC Kosova Mnchn. i cili merr pjesë në ligën e bashkësisë së mesit të rrethit dhe ekipin FC Kosova Mnchn. 2 që merr pjesë në ligën e bashkësisë së mesit të rrethit por në kategorinë C. FC Kosova Mnchn. gjatë sezonit 2006/2007 mbante mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e 7-të) ndërsa FC Kosova Mnchn. 2 plasohej ndër të parat (shtator 2006, vendin e 3-të).

Klubi i Futbollit SV Kosova ka ekipin e meshkujve SV Kosova i cili merr pjesë në ligën e rrethit të qytetit Osnabruek. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 kryesonte mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e 6-rë).

Klubi i Futbollit FC Kosova Weingarten ka ekipin e meshkujve FC Kosova Weingarten i cili merr pjesë në ligën b të rrethit Bodense {KL}. Kjo ekip gjatë sezonit 2006/2007 kryesonte mesin e tabelës (shtator 2006, vendin e 6-rë).

Klubi i Futbollit FC Liria ka tri ekipe të meshkujve (FC Liria I dhe FC Liria} dhe një të seniorëve FC Liria 1. FC Liria I merr pjesë në ligën komunale (06/07 vendin e 7-të), FC Liria II në ligën B të rrethit (06/07 vendin e 13-të) dhe FC Liria 1 në ligën B republikane të seniorëve të Berlinit dhe gjatë sezonit 2006/2007 gjendej n fund të mesit të tabelës (shtator 2007, vendin 11-ë)

Lidhje të jashtmeEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.