FANDOM


Kacafiku është një godinë prej druri e mbështjellur me bar, kashtë etj. Në fjalorin e gjuhës shqipe Kacafiku lë të kuptonë për dy kuptime të fjalës:

Kacafiku si mullar me bar, me kashtë etj. që ngrihet mbi tre ose katër hunj dhe Kacafiku si kasolle e ngritr mbi katër drunj, ku rri e fle rojtari i vreshtave a i bostaneve. [1]

Populli fjalën Kacafiku e ka përdorur për të treguar për një shtëpi të vogël dhe të keqe.


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.