Fandom

Kosova Wiki

Kacafiku

22,419pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Kacafiku është një godinë prej druri e mbështjellur me bar, kashtë etj. Në fjalorin e gjuhës shqipe Kacafiku lë të kuptonë për dy kuptime të fjalës:

Kacafiku si mullar me bar, me kashtë etj. që ngrihet mbi tre ose katër hunj dhe Kacafiku si kasolle e ngritr mbi katër drunj, ku rri e fle rojtari i vreshtave a i bostaneve. [1]

Populli fjalën Kacafiku e ka përdorur për të treguar për një shtëpi të vogël dhe të keqe.


Burim i të dhënaveEdit

  1. Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki